Riving av rekkverket ble starten av byggeperioden.

Nye bærebjelker

Tegning av trinn 1. Innbygging av veranda

Tegning av ferdig utbygget spiseri

Snekkerne er i godt gang